Paasiku koertemõisa

KÜLASTUS

Paasiku koertemõisa

KÜLASTUS

Kelgutamine

SUURE RAKENDIGA

Kelgutamine

SUURE RAKENDIGA

Projekti “Paasiku koertemõisa suurte turismigruppide teenindamise võimekuse tõstmine”, mille raames teostatakse ajaloolise Paasiku mõisa peaaida renoveerimine ja kohandamine külastuskeskuseks, toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest 200 000 eur. Projekt kuulub “Turismisektori elavdamise programmi” alla ja rahastatakse liidu COVID-19 pandeemiale reageerimise raames.